2019-2020 season

Location Name Class Days
studio 1
Little Stars Monday
4:00 PM to 4:45 PM
studio 3
Intro to Acro Little/Rising Stars Monday
4:15 PM to 4:30 PM
studio 3
Rising Stars Monday
4:30 PM to 5:30 PM
studio 1
Intro to Acro Little/Rising Stars Monday
4:45 PM to 5:00 PM
studio 1
Rising Stars Monday
5:00 PM to 6:00 PM
studio 3
Intro to Acro Little/Rising Stars Wednesday
4:15 PM to 4:30 PM
studio 3
Little Stars
This class is full
Wednesday
4:30 PM to 5:15 PM
studio 1
Little Stars Saturday
10:15 AM to 11:00 AM
studio 1
Intro to Acro Little/Rising Stars Saturday
11:00 AM to 11:15 AM
studio 1
Rising Stars Saturday
11:15 AM to 12:15 PM