Fall Season

Name
Days
Location
Stretch
Thursday
8:15 PM to 9:00 PM
Studio Tupac
Fun Size Tumble (4-6 year olds)
Saturday
10:45 AM to 11:30 AM
Studio Tupac
Fun Size Ballet/Tap (4-6 year olds)
Saturday
11:30 AM to 12:30 PM
Studio Tupac
Fun Size Hip Hop/Jazz (4-6 year olds)
Saturday
12:30 PM to 1:30 PM
Studio Tupac
Performance Company
Saturday
1:30 PM to 2:30 PM
Studio Tupac
Hip-Hop 2
Thursday
4:15 PM to 5:15 PM
Studio Biggie
Leaps & Turns 2
Wednesday
4:15 PM to 5:15 PM
Studio Biggie
Tap 1
Monday
4:30 PM to 5:15 PM
Studio Smalls
EC - Circle of Friends
Monday
4:30 PM to 5:15 PM
Studio Tupac
Jazz 1
Tuesday
5:00 PM to 5:45 PM
Studio Tupac
Leaps & Turns 1
Thursday
5:15 PM to 6:15 PM
Studio Tupac
Ballet 2
Monday
5:15 PM to 6:15 PM
Studio Biggie
Tumble 3
Thursday
5:15 PM to 6:15 PM
Studio Biggie
Hip Hop 1
Monday
5:15 PM to 6:15 PM
Studio Tupac
Mini Ballet/Tap (2-3 year olds)
Monday
5:15 PM to 6:15 PM
Studio Smalls
Tap 3
Wednesday
5:15 PM to 6:00 PM
Studio Tupac
PBT
Tuesday
5:15 PM to 6:15 PM
Studio Biggie
Breaking
Wednesday
5:15 PM to 6:15 PM
Studio Biggie
Fun Size Ballet/Tap 4-6 year olds)
Wednesday
5:15 PM to 6:15 PM
Studio Smalls
Fun Size Tumble (4-6 year olds)
Tuesday
5:30 PM to 6:15 PM
Studio Smalls
Lyrical 1
Tuesday
5:45 PM to 6:30 PM
Studio Tupac
Jazz 2
Wednesday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio Tupac
Fun Size Hip Hop/Jazz (4-6 year olds)
Wednesday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio Smalls
Musical Theatre
Monday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio Biggie
Contemporary 2
Thursday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio Biggie
PBT/Stretch
Monday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio Smalls
Tumble 1 & 2
Thursday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio Tupac
Leaps & Turns 3
Tuesday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio Biggie
Tap 2
Tuesday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio Smalls
Jazz 3
Wednesday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio Biggie
Lyrical 2
Monday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio Tupac
Ballet 1
Tuesday
6:30 PM to 7:15 PM
Studio Tupac
Pom
Wednesday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio Tupac
Popping
Thursday
7:15 PM to 8:15 PM
Studio Tupac
Ballet 3/4
Wednesday
7:15 PM to 8:45 PM
Studio Biggie
Contemporary 3
Thursday
7:15 PM to 8:15 PM
Studio Biggie
Praise
Monday
7:15 PM to 8:00 PM
Studio Tupac
Pre Pointe
Tuesday
7:15 PM to 8:00 PM
Studio Tupac
Adult Core
Monday
7:15 PM to 8:00 PM
Studio Biggie
Adult Tap
Tuesday
7:15 PM to 8:00 PM
Studio Smalls
Adult Hip Hop
Monday
8:00 PM to 9:00 PM
Studio Tupac
Adult Ballet/Contemporary
Tuesday
8:00 PM to 9:00 PM
Studio Tupac
NHSDA
Monday
8:00 PM to 9:00 PM
Studio Biggie
Hip Hop 3
Thursday
8:15 PM to 9:15 PM
Studio Biggie
Pointe
Wednesday
8:45 PM to 9:15 PM
Studio Biggie


Powered by: DanceStudio-Pro.com