Non-Season Classes

Location Name Class Days
Avon
Senior Baton
Monday
7:30 PM to 8:15 PM
Nov 5 to May 11
Avon
Diamond Pom
Wednesday
6:00 PM to 6:30 PM
May 12 to Aug 1
Avon
Elite Dance
Wednesday
6:30 PM to 7:30 PM
May 12 to Aug 1
Avon
Sapphire Pom
Wednesday
7:30 PM to 8:30 PM
May 12 to Aug 1
Avon
Tiny Tot Baton & Pom
Thursday
6:00 PM to 6:40 PM
Aug 1 to May 11
Avon
Gold Baton
Thursday
6:45 PM to 7:30 PM
Aug 1 to May 11
Avon
Privates - Eileen (30 minute)
Monday Thursday
12:00 AM to 12:00 AM
Aug 1 to May 11
Avon
Privates - Eileen (1 hour)
Monday Thursday
12:00 AM to 12:00 AM
Aug 1 to May 11
Avon
Privates - Grace (1 hour)
Monday Saturday
12:00 AM to 12:00 AM
Aug 1 to May 11
Avon
Junior Dance
Sunday
1:00 PM to 2:00 PM
May 12 to Aug 1
Avon
Junior/Senior Pom
Sunday
2:00 PM to 3:30 PM
May 12 to Aug 1
Avon
Senior Dance
Sunday
3:30 PM to 4:30 PM
May 12 to Aug 1

Fall 2018

Location Name Class Days
Diamond Pom
Wednesday
6:00 PM to 6:30 PM
Aug 1 to May 11
Elite Dance
Wednesday
6:30 PM to 7:30 PM
Aug 1 to May 11
Sapphire Pom
Wednesday
7:30 PM to 8:30 PM
Aug 1 to May 11
Gold Baton II
Thursday
7:30 PM to 8:15 PM
Aug 1 to May 11
Junior Dance
Sunday
1:00 PM to 2:00 PM
Aug 1 to May 11
Junior/Senior Pom
Sunday
2:00 PM to 3:30 PM
Aug 1 to May 11
Senior Dance
Sunday
3:30 PM to 4:30 PM
Aug 1 to May 11

Summer/Competition 2019

Location Name Class Days
Elite Dance
Wednesday
6:30 PM to 7:30 PM
May 12 to Aug 1
Elite Pom
Wednesday
7:30 PM to 8:30 PM
May 12 to Aug 1
Junior Dance
Sunday
1:00 PM to 2:00 PM
May 12 to Aug 1
Junior/Senior Pom
Sunday
2:00 PM to 3:30 PM
May 12 to Aug 1
Senior Dance
Sunday
3:30 PM to 4:30 PM
May 12 to Aug 1


Powered by: DanceStudio-Pro.com