2023/2024 Dance Season

Name
Days
Location
Elite Level 2 Ballet
Tuesday
4:00 PM to 4:45 PM
Studio B
Main
Elite Level 3 Ballet
Tuesday
4:00 PM to 4:45 PM
Studio A
Main
Elite Level 2 Company Rehearsal
Tuesday
4:45 PM to 5:30 PM
Studio B
Main
Elite Level 3 Leaps & Turns
Tuesday
4:45 PM to 5:30 PM
Studio A
Main
Elite Level 3 Acrobatics/Jazz
Tuesday
5:30 PM to 6:15 PM
Studio A
Main
Elite Level 1 Ballet
Wednesday
3:45 PM to 4:30 PM
Studio A
Main
Elite Level 1 Leaps & Turns
Wednesday
4:30 PM to 5:15 PM
Studio A
Main
Elite Level 1 Company Rehearsal
Wednesday
5:15 PM to 6:00 PM
Studio A
Main
Elite Level 2 Ballet
Thursday
3:45 PM to 4:30 PM
Studio A
Main
Elite Level 2 Acrobatics/Jazz
Thursday
4:30 PM to 5:15 PM
Studio A
Main
Elite Level 2 Leaps & Turns
Thursday
5:15 PM to 6:00 PM
Studio A
Main
Elite Level 3 Ballet
Thursday
5:15 PM to 6:00 PM
Studio B
Main
Elite Level 3 Company Rehearsal
Thursday
6:00 PM to 6:45 PM
Studio B
Main
Petite Level 1 Tumbling
Saturday
9:00 AM to 9:45 AM
Studio B
Main
Petite Level 1 Ballet/Jazz
Saturday
9:45 AM to 10:30 AM
Studio B
Main
Elite Level 1 Ballet
Saturday
10:30 AM to 11:15 AM
Studio A
Main
Petite Level 2 Tumbling
Saturday
10:30 AM to 11:15 AM
Studio B
Main
Elite Level 1 Leaps & Turns
Saturday
11:15 AM to 12:00 PM
Studio A
Main
Petite Level 2 Ballet/Jazz
Saturday
11:15 AM to 12:00 PM
Studio B
Main
Elite Level 1 Company Rehearsal
Saturday
12:00 PM to 12:45 PM
Studio A
Main