2018-2019 Dance Season

Location Name Class Days
Studio 1
Ballet 4 Monday CO. CKR
Monday
4:00 PM to 5:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Beginning Hip Hop MM
Monday
4:00 PM to 4:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidance - Mon 400 - BZ - Kinder
Monday
4:00 PM to 4:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Tiny Ties & Tutus - Mon 400 - TJ - PreK
Monday
4:00 PM to 4:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Beginning Ballet Monday BZ
Monday
4:45 PM to 5:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Hippity Hop - Mon 445 - MM - Kinder and 1st
Monday
4:45 PM to 5:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidtap Mon 445PM TJ Kinder
Monday
4:45 PM to 5:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 4
Tap 3 Monday AM
Monday
5:00 PM to 5:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tiny Ties & Tutus - Mon 500 - JS - PreK
Monday
5:00 PM to 5:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Hippity Hop - Mon 515 - MM - Kinder and 1st
Monday
5:15 PM to 5:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Tippy Toes - Mon 515 - TJ
Monday
5:15 PM to 5:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidance - Mon 545 - BZ - Kinder
Monday
5:45 PM to 6:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
RISING/FOCUS TEEN HIP HOP MM
Monday
5:45 PM to 6:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tiny Tappers - Mon 545 - JS - PreK
Monday
5:45 PM to 6:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Tiny Tumbling - Mon 545 - TJ - Kinder and 1st
Monday
5:45 PM to 6:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tippy Toes - Mon 600 - JS
Monday
6:00 PM to 6:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Beginning/Building Hip Hop - MM
Monday
6:30 PM to 7:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2/3
RISING/FOCUS TEEN BALLET BZ
Monday
6:30 PM to 7:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Hip Hop 2/3 - JS
Monday
7:15 PM to 8:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2/3
RISING/FOCUS TEEN LYRICAL TJ
Monday
7:30 PM to 8:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 4
Tumbling 5 AM
Monday
7:30 PM to 8:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2/3
RISING/FOCUS TEEN JAZZ MM
Monday
8:15 PM to 9:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Little Flippers - Tue 900 - TJ - PreK
Tuesday
9:00 AM to 9:30 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Mommy & Me - Tue 900 - JS
Tuesday
9:00 AM to 9:30 AM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Funky Tots - Tue 930 - TJ - PreK
Tuesday
9:30 AM to 10:00 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tippy Toes - Tue 930 - JS
Tuesday
9:30 AM to 10:00 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tiny Ties & Tutus - Tue 1000 - JS - PreK
Tuesday
10:00 AM to 10:45 AM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tippy Toes - Tue 1000 - TJ
Tuesday
10:00 AM to 10:30 AM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tiny Ties & Tutus - Tue 1030 - TJ - PreK
Tuesday
10:30 AM to 11:15 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tiny Tappers - Tue 1045 - JS - PreK
Tuesday
10:45 AM to 11:00 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidance - Tue 400 - JS - Kinder
Tuesday
4:00 PM to 4:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tiny Ties & Tutus - Tue 400 - BZ - PreK
Tuesday
4:00 PM to 4:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidtap Tue 445PM JS Kinder
Tuesday
4:45 PM to 5:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tiny Tappers - Tue 445 - AL - PreK
Tuesday
4:45 PM to 5:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Funky Tots - Tue 500 - MM - PreK
Tuesday
5:00 PM to 5:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Little Flippers - Tue 500 - AL - PreK
Tuesday
5:00 PM to 5:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tippy Toes - Tue 515 - JS
Tuesday
5:15 PM to 5:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Beginning/Building Acro Tue TJ
Tuesday
5:30 PM to 6:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Hippity Hop - Tue 530 - MM - Kinder and 1st
Tuesday
5:30 PM to 6:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Mini Tap Jazz - Tue 530 - AL - 1st
Tuesday
5:30 PM to 6:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidance - Tue 545 - BZ - Kinder
Tuesday
5:45 PM to 6:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Tippy Toes - Tue 600 - MM
Tuesday
6:00 PM to 6:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Beginning/Building Hip Hop Tue JS
Tuesday
6:30 PM to 7:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Bowties & Tutus - Tue 630 - BZ - 1st
Tuesday
6:30 PM to 7:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Bowties & Tutus - Tue 630 - TJ - 1st
Tuesday
6:30 PM to 7:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidtap Tue 630PM MM Kinder
Tuesday
6:30 PM to 7:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Boys Hip Hop
Tuesday
7:15 PM to 8:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Building Ballet Tue TJ 715
Tuesday
7:15 PM to 8:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Mommy & Me - Wed 900 - JS
Wednesday
9:00 AM to 9:30 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tippy Toes - Wed 900 - TJ
Wednesday
9:00 AM to 9:30 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tippy Toes - Wed 930 - TJ
Wednesday
9:30 AM to 10:00 AM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tiny Ties & Tutus - Wed 1000 - TJ - PreK
Wednesday
10:00 AM to 10:45 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tiny Tappers - Wed 1045 - TJ - PreK
Wednesday
10:45 AM to 11:00 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Dance Abilities
Wednesday
11:00 AM to 11:30 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Dance Abilities
Wednesday
11:30 AM to 12:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 1
Ballet 4/5 Thursday BW
Thursday
4:00 PM to 5:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Dance Abilities
Thursday
4:00 PM to 4:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 4
Tap 1 AM
Thursday
4:00 PM to 4:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tiny Ties & Tutus - Thu 400 - MM - PreK
Thursday
4:00 PM to 4:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Hippity Hop - Thu 415 - JS - Kinder and 1st
Thursday
4:15 PM to 4:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Beginning Musical Theatre DS
Thursday
4:30 PM to 5:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Mini Tap Jazz - Thu 445 - AM - 1st
Thursday
4:45 PM to 5:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tiny Tappers - Thu 445 - MM - PreK
Thursday
4:45 PM to 5:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tippy Toes - Thu 445 - JS
Thursday
4:45 PM to 5:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Hippity Hop - Thu 500 - MM - Kinder and 1st
Thursday
5:00 PM to 5:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 1
Beginning Ballet Academy TH- BZ
Thursday
5:15 PM to 6:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Building Musical Theatre DS
Thursday
5:15 PM to 6:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Ballet 1 CO - TJ
Thursday
5:30 PM to 6:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 4
Beginning/Building Acro Thu AM
Thursday
5:30 PM to 6:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tiny Tumbling - Thu 530 - SR - Kinder and 1st
Thursday
5:30 PM to 6:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Beginning/Building Lyrical SR
Thursday
6:00 PM to 6:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidance - Thu 600 - MM - Kinder
Thursday
6:00 PM to 6:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Kidance - Thur 600 - JS - Kinder
Thursday
6:00 PM to 6:45 PM
Aug 13 to May 23
Studio 4
Acro 2 Academy AM
Thursday
6:30 PM to 7:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Ballet 2/3 Academy BZ
Thursday
6:45 PM to 7:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Beginning/Building Tap TJ 6:45 II/III/IV/V
Thursday
6:45 PM to 7:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 6
Building Hip Hop IV/V
Thursday
6:45 PM to 7:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidtap Thu 645PM MM Kinder
Thursday
6:45 PM to 7:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 4
Acro 3/4 Academy AM
Thursday
7:30 PM to 8:30 PM
Aug 13 to May 23
Studio 5
Hip Hop 4/5
Thursday
7:30 PM to 8:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Little Flippers - Sat 900 - TJ - PreK
Saturday
9:00 AM to 9:30 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Mommy & Me - Sat 900 - JS
Saturday
9:00 AM to 9:30 AM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Funky Tots - Sat 930 - JS - PreK
Saturday
9:30 AM to 10:00 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tippy Toes - Sat 930 - TJ
Saturday
9:30 AM to 10:00 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidance - Sat 1000 - JS - Kinder
Saturday
10:00 AM to 10:45 AM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tippy Toes - Sat 1000 - TM
Saturday
10:00 AM to 10:30 AM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Mommy & Me - Sat 1030 - TJ
Saturday
10:30 AM to 11:00 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Kidtap Sat 1045AM JS Kinder
Saturday
10:45 AM to 11:15 AM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Bowties & Tutus - Sat 11 - TJ - 1st
Saturday
11:00 AM to 11:45 AM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tiny Ties & Tutus - Sat 1115 - JS - PreK
Saturday
11:15 AM to 12:00 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Tiny Tumbling - Sat 1145 - TJ - Kinder and 1st
Saturday
11:45 AM to 12:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 2
Tiny Tappers - Sat 1200 - JS - PreK
Saturday
12:00 PM to 12:15 PM
Aug 13 to May 23
Studio 3
Hippity Hop - Sat 1215 - JS - Kinder and 1st
Saturday
12:15 PM to 12:45 PM
Aug 13 to May 23

Mini Mesters 2019

Location Name Class Days
Studio 6
Wed Ballet (2nd-5th) - JS
This is a beginning Ballet class for 2nd - 5th graders. This is a non-recital class.
Wednesday
5:00 PM to 5:45 PM
Feb 13 to Mar 20
Studio 6
Wed Hip Hop (2nd - 5th) JS
This is a beginning Hip Hop class for 2nd - 5th graders. This is a non-recital class.
Wednesday
5:45 PM to 6:15 PM
Feb 13 to Mar 20
Studio 6
Wed Acro (2nd - 5th) JS
This is a beginning Acro class. This is a non-recital class.
Wednesday
6:15 PM to 7:00 PM
Feb 13 to Mar 20
Studio 6
Wed Jazz/Lyrical (2nd-5th) JS
This is a beginning Jazz/Lyrical class for 2nd - 5th graders. This is a non-recital class.
Wednesday
7:00 PM to 7:30 PM
Feb 13 to Mar 20
Studio 6
Wed Tap (2nd-5th) JS
This is a beginning Tap class for 2nd - 5th graders. This is a non-recital class.
Wednesday
7:30 PM to 8:00 PM
Feb 13 to Mar 20


Powered by: DanceStudio-Pro.com