Relevén oppilasrekisterin tietosuojaseloste


May 20, 2024 09:11 PMRekisterinpitäjä: Pieni balettistudio Relevé
Y-tunnus 2583503-9
pienibalettistudio@gmail.com
puh. 040 7373598
www.pienibalettistudio.com

Vastuuhenkilö: Balettistudion johtaja Hanna Renvall
puh. 040 7373598
rehtori.pienibalettistudio@gmail.com

Yhteyshenkilöt: Balettistudion johtaja Hanna Renvall
puh. 040 7373598
rehtori.pienibalettistudio@gmail.com
Oppilassihteeri Hanna-Mari Hirvikallio
pienibalettistudio@gmail.com

Rekisterin nimi: Relevén oppilasrekisteri Intra


Tietojen kerääminen:

Keräämme seuraavia tietoja Relevén Intrassa oppilaan ilmoittautuessa tunnille:
Oppilaan nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Alle 18-vuotiaalta oppilaalta pyydämme myös huoltajan nimen ja yhteystiedot.

Mikäli oppilas tai huoltaja katsoo aiheelliseksi kertoa sellaisesta oppilaan sairaudesta, jolla voi olla merkitystä tanssitunneille osallistumiseen ja tanssitunneilla olemiseen, tämä kehotetaan tekemään sähköpostitse tai puhelimitse suoraan opettajalle. Opettaja säilyttää tiedon itsellään ja kertoo siitä tarpeen vaatiessa ainoastaan mahdolliselle sijaistavalle opettajalle.

Tietojen keräämisen tarkoitus:

Keräämme yllä mainittuja tietoja oppilassuhteen hoitamiseksi. Käytämme yhteystietoja tiedottamiseen ja laskuttamiseen ja syntymäaikaa löytääksemme oppilaalle hänelle sopivan opetusryhmän ja erottaaksemme hänet mahdollisista muista saman nimisistä oppilaista.

Emme käytä tietoja:

Emme käytä tietoja profilointiin, koska emme hallitse moista taitoa, Sen sijaan saatamme käyttää tietoja alkeelliseen tilastointiin (esim. jaottelemme oppilaat ikäryhmittäin), ja tällaisia anonyymeja tilastotietoja voimme jakaa eteenpäin medialle tai kertoa niistä kotisivuillamme.
Vältämme kaikkea turhaa markkinointia emmekä koskaan luovuta yhteystietoja eteenpäin millekään muulle taholle.

Turvallisuus:

Sivustomme ovat ssl-suojattuja ja huolehdimme asianmukaisesta tietoturvasta ja virustorjunnasta. Henkilökunnallamme on omat henkilökohtaiset tunnuksensa Relevén Intraan. Tulostetut oppilaslistat säilytetään aina lukitussa kaapissa, mutta oppituntien aikana kullakin opettajalla on kyseisen ryhmän läsnäololista hallussaan.
Huomioittehan, että oppilasrekisterimme alusta on yhdysvaltalaisen Dancestudio-Pro:n ylläpitämä.
Suosittelemme luomaan salasanan, jota ette käytä missään muualla.

Tietojen säilytys:

Säilytämme keräämiämme tietoja niin kauan kuin kirjanpitovelvollisuus ja oppilassuhteen hoitaminen sitä vaatii. Jokaisen lukuvuoden jälkeen oppilas kirjautuu automaattisesti ei-aktiiviseksi oppilaaksi, jolloin hänen tietonsa eivät ole automaattisesti esillä, vaan niitä on osattava hakea nimellä.
Huomioittehan, että oppilasrekisterimme alusta on yhdysvaltalaisen Dancestudio-Pro:n ylläpitämä.

Oikeus tietojen tarkistamiseen:

Oppilaalla ja hänen huoltajallaan on oikeus nähdä hänestä tallennetut tiedot. Omilla tunnuksillaan oppilas ja hänen huoltajansa voivat muokata tietoja halutessaan. Teemme mielellämme yhteistyötä ja poistamme pyynnöstä sellaisia tietoja, joilla ei ole merkitystä oppilassuhteen hoitamiseen tai oppilashistorian todentamiseen.