Season 4/5 - 23-24

Name
Days
Location
Mini Ballet
Ages 2.5 - 5
Monday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio O
Main
Mixed Level Ballet
Ages 10 - 18
Monday
5:30 PM to 7:00 PM
Studio O
Main
Adult Ballet
Ages 18 - 99
Monday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio O
Main
Mini Jazz & Tap
Ages 2.5 - 5
Tuesday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio O
Main
Junior Lyrical
Ages 6 - 9
Wednesday
5:00 PM to 6:00 PM
Studio O
Main
Mixed Ballet
Ages 10 - 18
Wednesday
6:00 PM to 7:30 PM
Studio O
Main
Adult Ballet
Ages 18 - 99
Wednesday
7:30 PM to 8:30 PM
Studio O
Main
Mini Ballet
Ages 2.5 - 5
Thursday
4:30 PM to 5:30 PM
Studio O
Main
Junior Ballet
Ages 6 - 9
Thursday
5:30 PM to 7:00 PM
Studio O
Main
Mixed Ballet
Ages 10 - 18
Thursday
7:00 PM to 8:30 PM
Studio O
Main
Mixed Level Lyrical
Ages 10 - 18
Friday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio O
Main
Mixed Level Jazz
Ages 10 - 18
Friday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio O
Main
Mini Ballet
Ages 2.5 - 5
Saturday
10:30 AM to 11:30 AM
Studio O
Main
Junior Ballet
Ages 6 - 9
Saturday
11:30 AM to 1:00 PM
Studio O
Main