Kevätlukukausi 2024

Name
Days
Location
Baletti 1-2 (MA klo 17.30-18.30)
Balettitunti noin 9-12-vuotiaille, toimii yksittäisenä viikkotuntina tai toisena viikkotuntina Baletti 1 ja 2 -tasoille. Oppilaalla tulee olla baletin perusteet hyvin hallussa!
Tunnin kesto 60 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Monday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Aikuisbaletti 5 (MA klo 18.30-20.00)
Aikuisbalettitunti useamman kerran viikossa treenaaville, joilla on vahva balettitekniikka, hyvä balettisanaston tuntemus ja ymmärrys lajista. Teemme töitä innolla, sisulla ja huumorilla ja olemme lempeitä itsellemme ja muille!
Tunnin kesto 90 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Monday
6:30 PM to 8:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Baletti 2-3 (TI klo 17.15-18.30)
Balettitunti noin 11-14-vuotiaille, joilla on baletin perustekniikka ja -taidot hyvin hallussa. Perusviikkotunti tasoilla 2 ja 3 treenaaville, ja rinnakkaistunniksi suositellaan joko Baletti 1-2 tai Baletti 4 -tunteja.
Tunnin kesto 75 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Tuesday
5:15 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Esibaletti 6-vuotiaat (TI klo 17.15-18.00)
Esibalettitunti 6-vuotiaille eskarilaisille. Aiempi kokemus tanssista ei ole välttämätöntä, mutta takana voi olla satu- tai esibalettiopintoja.
Tunnilla opitaan baletin perustaitoja ikäkaudelle sopivalla tavalla, ruokitaan luovuutta, musikaalisuutta ja ilmaisukykyä, ja toimitaan ryhmässä ja opetellaan tilan hallintaa.
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Tuesday
5:15 PM to 6:00 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Alkeisbaletti 2 (TI klo 18.00-18.45)
Alkeisbaletti 2 on tarkoitettu noin 8-11-vuotiaille koululaisille.
Ryhmä on jatkoa alkeet 1 -tasolle, mutta vanhempien koululaisten on mahdollista tulla ryhmään ilman aiempia alkeisopintoja.
Tunnilla opetellaan ja vahvistetaan baletin alkeita ja kehitetään muita tanssin perustaitoja (mm. rytmi, tilankäyttö, esttäminen, improvisointi)
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Tuesday
6:00 PM to 6:45 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Baletti 5-6 (TI klo 18.30-20.00)
Balettitunti useamman kerran viikossa treenaaville ja vahvan balettitekniikan omaaville nuorille ja nuorille aikuisille. Oppilaalla tulee olla useamman vuoden intensiivinen balettitreenaus takana ja kykyä oma-aloitteeseen työskentelyyn. Tunnilla edetään reippaasti, mutta hyvässä hengessä!
Tunnin kesto 90 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Tuesday
6:30 PM to 8:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Aikuisbaletti 1 (TI klo 18.45-19.45)
Aikuisbaletti 1 on alkeistunti kaikille aikuisille ja nuorisollekin. Täällä opitaan ryhti ja ojennukset, perehdytään lonkkien ja jalkojen aukikiertoon, vahvistetaan lihaksia ja vartalon kannatusta, löydetään tanssin ilo ja nautitaan uusien asioiden oppimisesta! Et tarvitse pohjakuntoa tai -taitoja, sillä kaikki tarvittava löytyy täältä! Voit osallistua turvallisin mielin, sillä sinusta pidetään hyvää huolta!
Tunnin pituus 60 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Tuesday
6:45 PM to 7:45 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Aikuisbaletti 2 (TI klo 19.45-20.45)
Aikuisbaletti 2 on jatkoa edellisvuoden alkeistason tunnille. Nyt oppilailla on jo auttava ymmärrys baletin tekniikasta, ja liikemateriaalia voidaan laajentaa samalla kun hiotaan jo opittuja taitoja. Napakka alkeisjatko-perustason balettitunti aikuisille ja nuorisollekin.
Tunnin kesto 60 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Tuesday
7:45 PM to 8:45 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Edustusryhmä Mikrot (KE klo 17.00-18.00)
Edustusryhmä Mikrot on esiintyvä ryhmä, johon otetaan oppilaita opettajan kutsusta. Ryhmä on tarkoitettu noin 9-12-vuotiaille baletista innostuneille koululaisille, jotka ovat valmiita sitoutumaan harjoitteluun ja esiintymistoimintaan.
Ryhmä kokoontuu 10 x keskiviikkoisin ja lisäksi on mahdollisesti vierailevan opettajan tunnit max kahtena viikonloppuna (pe ja la), päivämäärät vahvistetaan kauden alussa.
Ryhmän vastuuopettajana toimii Hanna Renvall.
Wednesday
5:00 PM to 6:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Alkeisbaletti 1 (KE klo 17.15-18.00)
Alkeisbalettitunti noin 7-8-vuotiaille koululaisille. Tunnilla opetellaan balettitekniikan alkeita ja tehdään pieniä luovia harjoitteita. Oppilas ei tarvitse aiempaa tanssikokemusta, mutta edeltävistä satu- ja esibalettitunneista on tietysti hyötyä.
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Wednesday
5:15 PM to 6:00 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Baletti 1 (KE klo 18.00-19.00)
Perustason balettitunti noin 9-12-vuotiaille koululaisille, joilla on baletin alkeisopinnot suoritettuna. Tunneilla vahvistetaan baletin perustekniikkaa, laajennetaan liikesanastoa ja harjoitetaan tanssillisuutta ja musikaalisuutta.
Tunnin pituus 60 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Wednesday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Edustusryhmät Minit ja Primat (KE klo 18.00-19.00)
Minien ja Primojen yhteinen treenitunti, jossa harjoitellaan niin esityksiä kuin tanssitekniikkaa. Ryhmään otetaan uusia oppilaita vain opettajan kutsusta. Ryhmä on tarkoitettu esiintymiseen ja harjoitteluun sitoutuneille lahjakkaille ja innokkaille nuorille tanssijoille (noin 12-20-vuotiaille).
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin sekä yhdessä että vuorotellen, kuitenkin niin, että treenikertoja tulee kaikille vähintään 10 x kauden aikana. Lisäksi ryhmällä on vierailevan opettajan treenit kahtena viikonloppuna (tunnit pe ja la). Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan kauden alussa.
Ryhmän vastuuopettajana toimii Hanna Renvall.
Wednesday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Aikuisbaletti 4 (KE klo 19.00-20.30)
Aikuisbalettitunti jatkotason oppilaille, jotka treenaavat mieluiten jo vähintään kahdesti viikossa. Rinnakkaistunniksi sopii esim. Aikuisbaletti 5, PBT tai Varvastekniikan perustason tunti.
Tunnin pituus 90 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Wednesday
7:00 PM to 8:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Nuorison varvastekniikka perustaso (KE klo 19.00-19.30)
Varvastekniikkatunti koululaisille ja nuorisolle, joilla on jo varvastekniikan alkeet hallussa ja tossut hankittuna. Tunnille voi osallistua myös pehmeillä tossuilla perehtyäkseen varvastekniikan aloittamiseen ja vahvistaakeen nilkkoja. Kovakärkisten tossujen hankkimiseen tarvitaan aina opettajan suostumus.
Tunnin kesto 30 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Wednesday
7:00 PM to 7:30 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Satubaletti 4-5-vuotiaille (TO klo 17.15-18.00)
Satubalettitunti 4-5-vuotiaille, aiempi kokemus tanssitunneista ei ole välttämätöntä.
Tunnilla opetellaan tanssitekniikkaa ikäkaudelle sopivassa muodossa ja luovia harjoitteita hyödyntäen, nauttien liikkeestä ja musiikista.
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Thursday
5:15 PM to 6:00 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Baletti 4 (TO klo 17.30-19.00)
Koululaisten ja nuorison (noin 12-16-v.) balettitunti niille, joilla on vahva baletin perustekniikka ja treenejä vähintään kahdesti viikossa. Tunneilla edellytetään vastuunottoa omasta oppimisprosessista, annetun tiedon suodattamista ja sitkeyttä ja sinnikkyyttä harjoitteluun. Rinnakkaistunneiksi käy esim. Baletti 2-3 (nuoremmat oppilaat ja ne, jotka tarvitsevat perustekniikan ja liikesanaston vahvistusta) tai Baletti 5-6 (esim. vanhemmat Minit), PBT ja Varvastekniikan perustason tunti.
Tunnin kesto 90 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Thursday
5:30 PM to 7:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Aikuisten varvastekniikka perustaso (TO klo 19.00-20.00)
Varvastekniikkatunti aikuisille, joille varvastekniikan alkeet on jo tuttua ja joilla on jo kovakärkiset tossut. Tunnille voi osallistua myös pehmeillä tossuilla varvastekniikkaan perehtyäkseen ja nilkkoja vahvistaakseen. Kovakärkiset tossut hankitaan vain opettajan suostumuksella!
Tunnin kesto 60 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Thursday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Baletti edistyneet (TO klo 19.00-20.30)
Edistyneiden balettitunti useamman kerran viikossa treenaaville nuorille ja aikuisille (alkaen 16-v.). Oppilailla tulee olla vahva osaaminen baletin tekniikasta ja sanastosta sekä kyky itsenäiseen oppimiseen ja tiedon suodattamiseen.
Tunnin kesto 90 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Thursday
7:00 PM to 8:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Varvastekniikka ja repetuaari jatkotaso (PE klo 17.00-18.15)
Varvastekniikkaa ja esiintymistä painottava tunti, jossa opetellaan vaativampia soolo- ja ryhmätansseja.
Lämmittely tangossa varpailla, jonka jälkeen harjoituksia keskilattialla ja liikkuvia sarjoja salin poikki.
Oppilaalla tulee olla useampi viikkotunti ja vahva osaaminen varvastekniikassa.
Tunnin pituus 75 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Friday
5:00 PM to 6:15 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Aikuisbaletti 2-3 (PE klo 18.15-19.30)
Perustason aikuisbalettitunti niille, jotka hallitsevat baletin perustekniikan ja ovat valmiit vahvistamaan osaamistaan ja laajentamaan liikemateriaaliaan!
Tunnin kesto 75 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Friday
6:15 PM to 7:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Satubaletti 3-4-vuotiaille (LA klo 10.00-10.30)
Satubalettitunti 3-4-vuotiaille lapsille. Aiempaa tanssi- tai harrastustaustaa ei tarvita, sillä tanssitekniikan lisäksi tunnilla opetellaan myös ryhmässä toimimista, tilan hahmottamista ja muiden huomioimista. Oiva valinta ensimmäiseksi harrastusryhmäksi, mutta myös konkareille riittää haastetta!
Tunnin kesto 30 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Saturday
10:00 AM to 10:30 AM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Satubaletti 4-5-vuotiaille (LA klo 10.30-11.15)
Satubalettitunti 4-5-vuotiaille, aiempi kokemus tanssitunneista ei ole välttämätöntä.
Tunnilla opetellaan tanssitekniikkaa ikäkaudelle sopivassa muodossa ja luovia harjoitteita hyödyntäen, nauttien liikkeestä ja musiikista.
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Saturday
10:30 AM to 11:15 AM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Esibaletti 6-vuotiaat (LA klo 11.15-12.00)
Esibalettitunti 6-vuotiaille eskarilaisille. Aiempi kokemus tanssista ei ole välttämätöntä, mutta takana voi olla satu- tai esibalettiopintoja.
Tunnilla opitaan baletin perustaitoja ikäkaudelle sopivalla tavalla, ruokitaan luovuutta, musikaalisuutta ja ilmaisukykyä, ja toimitaan ryhmässä ja opetellaan tilan hallintaa.
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Saturday
11:15 AM to 12:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Alkeisbaletti 2 - Baletti 1 (LA klo 12.15-13.15)
Yhdistetty Alkeisbaletti 2 - Baletti 1 -tunti noin 8-11-vuotiaille koululaisille. Tunnilla vahvistetaan balettitekniikkaa ja panostetaan liikkuviin keskilattiaharjoitteisiin. Tunti sopii omaksi itsenäiseksi balettitunniksi niille, joilla alkeet on jo hyvin hallussa sekä rinnakkaistunniksi Alkeisbaletti 2 / Baletti 1 / Baletti 1-2 -tuntien oppilaille.
Tunnin kesto 60 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Saturday
12:15 PM to 1:15 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé

Kesälukukausi 2024

Name
Days
Location
Yksittäinen balettikerhoaamu: MA 3.6.2024 klo 9-12
Balettikerho 4-7-vuotiaille maanantaina 3.6.2024.
Ohjattua toimintaa klo 9-12: Balettitunti 45 min, askartelua, ulkoilua ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä!
Lapsen voi tuoda kerhoon klo 8.00-9.00, mutta varsinainen kerho-ohjelma alkaa klo 9.00.
Omat eväät mukaan!
Hinta 30 € sisältää yhden aamupäivän ohjattua toimintaa (yhteensä 3 tuntia + tarvittaessa aamun aikainen saapumistunti) ja askartelumateriaalit.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
HUOM! Tämä on yksittäinen balettikerhoaamu - jos haluat valita koko viikon kerhoaamut, selaa tuntivaihtoehtoja kohtaan Balettikerho MA-PE.
Monday
9:00 AM to 12:00 PM
Uusi Relevé
Balettikerho MA-PE 3.6.-7.6. klo 9-12
Balettikerho 4-7-vuotiaille aamupäivisin maanantaista 3.6.2024 perjantaihin 7.6.2024.
Ohjattua toimintaa klo 9-12: Balettitunti 45 min, askartelua, ulkoilua ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä!
Lapsen voi tuoda kerhoon klo 8.00-9.00, mutta varsinainen kerho-ohjelma alkaa klo 9.00.
Omat eväät mukaan!
Hinta 130 € sisältää viisi aamupäivää ohjattua toimintaa (yhteensä 15 tuntia + tarvittaessa aamun aikainen saapumistunti) ja askartelumateriaalit.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
HUOM! Tämä sisältää kaikki ensimmäisen kesäopetusviikon viisi aamupäivää - voit valita halutessasi yksittäisiä kerhopäiviä hintaan 30 € / aamupäivä selaamalla tuntivaihtoehtoja kohtaan Yksittäinen balettikerhoaamu.
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9:00 AM to 12:00 PM
Uusi Relevé
PBT (Progressing Ballet Technique) MA 3.6. klo 17.30-18.30
PBT-tunti maanantaina 3.6. klo 17.30-18.30, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Avoin taso (perustietämys balettitekniikasta suotavaa), alkaen 13-vuotiaista nuorista aikuisiin.

Tunnilla käytetään välineitä (jumppapalloja, kuminauhoja), joita on mahdollista lainata Relevéstä - opettaja ohjeistaa välineistä ennen kesäkauden alkua.
Progressing Ballet Technique (PBT) auttaa tanssijoita vartalon linjauksessa, oikeiden lihasryhmien aktivoinnissa, venyvyyden ja voiman kehittämisessä ja aukikierron vahvistamisessa. Metodi on australialaisen ballerinan ja balettipedagogin Marie Walton-Mahonin kehittämä ja se on levinnyt laajalti balettipiireissä ympäri maailman. Hanna-Mari Hirvikallio on yksi ensimmäisistä 12 suomalaisesta opetuslisenssin suorittaneesta opettajasta!

PBT-tunnin kesto 60 minuuttia, hinta 12,50 €.
Monday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Soolovariaatio aikuisille 3 x MA klo 18.30-19.45 ja 1 x KE klo 19.15-20.30
Soolovariaatiotunti aikuisille 3 x MA (3.6., 10.6. ja 17.6.) klo 18.30-19.45 ja 1 x KE (19.6.) klo 19.15-20.30, yhteensä 4 x 75 min.
Avoin taso kaikille yli 15-vuotiaille, joilla baletin perusteet ovat hyvin hallussa (esim. Aikuisbaletti 2-3 tasosta lähtien).
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio, kurssin hinta 55 €.

Kurssilla opetellaan klassinen balettisoolovariaatio, ja askeleiden oppimisen lisäksi haetaan myös ilmaisua ja liikkeiden musikaalista suorittamista. Tunnin alussa lyhyt lämmittely. Viimeisellä kerralla (ke 19.6. klo 19.15-20.30) oppilaat saavat kuvauttaa itsensä esiintymisasuissa (asut valitaan Relevén pukuvarastosta).
M 6:30 PM-7:45 PM
W 7:15 PM-8:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Yksittäinen balettikerhoaamu: TI 4.6.2024 klo 9-12
Balettikerho 4-7-vuotiaille tiistaina 4.6.2024.
Ohjattua toimintaa klo 9-12: Balettitunti 45 min, askartelua, ulkoilua ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä!
Lapsen voi tuoda kerhoon klo 8.00-9.00, mutta varsinainen kerho-ohjelma alkaa klo 9.00.
Omat eväät mukaan!
Hinta 30 € sisältää yhden aamupäivän ohjattua toimintaa (yhteensä 3 tuntia + tarvittaessa aamun aikainen saapumistunti) ja askartelumateriaalit.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
HUOM! Tämä on yksittäinen balettikerhoaamu - jos haluat valita koko viikon kerhoaamut, selaa tuntivaihtoehtoja kohtaan Balettikerho MA-PE.
Tuesday
9:00 AM to 12:00 PM
Uusi Relevé
Soolovariaatio 8-10v. 3 x TI klo 17.15-18.15
3 x 60 min kokonaisuus 8-10-vuotiaille koululaisille tiistaisin 4.6., 11.6. ja 18.6. klo 17.15-18.15, hinta 37,50 €.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.

Opetellaan pieni klassinen balettisoolo!
Tunnin alussa lyhyt, tehokas lämmittely, jonka jälkeen työstetään soolon askeleita ja liikkeiden musikaalista suorittamista.
Kurssi on kokonaisuus, jossa edetään tunti tunnilta kohti valmista tanssia. Viimeisellä kerralla valitsemme koreografiaan sopivat puvut pukuvarastosta ja eläydymme koreografian esittämiseen yksin ja yhdessä.
Tuesday
5:15 PM to 6:15 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Balettitunti avoin taso TI 4.6. klo 18.15-19.15
Yksittäinen balettitunti tiistaina 4.6. klo 18.15-19.15, hinta 15 €.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.

Avoimen tason balettitunti nuorisolle ja aikuisille, jossa edellytetään baletin alkeiden ja perusteiden hallintaa. Rohkeasti mukaan!
Tuesday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Yksittäinen balettikerhoaamu: KE 5.6.2024 klo 9-12
Balettikerho 4-7-vuotiaille keskiviikkona 5.6.2024.
Ohjattua toimintaa klo 9-12: Balettitunti 45 min, askartelua, ulkoilua ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä!
Lapsen voi tuoda kerhoon klo 8.00-9.00, mutta varsinainen kerho-ohjelma alkaa klo 9.00.
Omat eväät mukaan!
Hinta 30 € sisältää yhden aamupäivän ohjattua toimintaa (yhteensä 3 tuntia + tarvittaessa aamun aikainen saapumistunti) ja askartelumateriaalit.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
HUOM! Tämä on yksittäinen balettikerhoaamu - jos haluat valita koko viikon kerhoaamut, selaa tuntivaihtoehtoja kohtaan Balettikerho MA-PE.
Wednesday
9:00 AM to 12:00 PM
Uusi Relevé
Soolovariaatio 11-14v. 3 x KE klo 17.00-18.15
3 x 75 min kokonaisuus 11-14-vuotiaille keskiviikkoisin 5.6., 12.6. ja 19.6. klo 17.00-18.15, hinta 45 €.
Opettajana Hanna Renvall.

Opetellaan klassinen balettisoolo!
Tunnin alussa lyhyt, tehokas lämmittely, jonka jälkeen työstetään soolon askeleita ja liikkeiden musikaalista suorittamista.
Kurssi on kokonaisuus, jossa edetään tunti tunnilta kohti valmista tanssia.
Wednesday
5:00 PM to 6:15 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Balettikerho keskiviikkoisin 5.6.-19.6. klo 17.00-18.15 (3 x 75 min)
Tutustu balettiin tanssien ja askarrellen!
Balettikerho 4-7-vuotiaille 5.6.-19.6. keskiviikkoiltaisin klo 17.00-18.15 (3 x 75 min).
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Mahdollisuus ottaa myös yksittäinen kerhoilta, selaa kohtaan Yksittäinen balettikerho!
Wednesday
5:00 PM to 6:15 PM
Uusi Relevé
Yksittäinen balettikerhoilta KE 5.6. klo 17.00-18.15
Tutustu balettiin tanssien ja askarrellen!
Balettikerho 4-7-vuotiaille keskiviikkona 5.6. klo 17.00-18.15.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Hinta 15 €.
Wednesday
5:00 PM to 6:15 PM
Uusi Relevé
Varvastekniikka avoin taso KE 5.6. klo18.30-19.30
Varvastekniikkatunti 60 min keskiviikkona 5.6. klo 18.30-19.30, hinta 12,50 €.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.

Tunti varvastekniikan perusteet hallitseville nuorille ja aikuisille. Tunnin (tai osan tunnista) voi tehdä myös pehmeillä tossuilla.
Wednesday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Yksittäinen balettikerhoaamu: TO 6.6.2024 klo 9-12
Balettikerho 4-7-vuotiaille torstaina 6.6.2024.
Ohjattua toimintaa klo 9-12: Balettitunti 45 min, askartelua, ulkoilua ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä!
Lapsen voi tuoda kerhoon klo 8.00-9.00, mutta varsinainen kerho-ohjelma alkaa klo 9.00.
Omat eväät mukaan!
Hinta 30 € sisältää yhden aamupäivän ohjattua toimintaa (yhteensä 3 tuntia + tarvittaessa aamun aikainen saapumistunti) ja askartelumateriaalit.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
HUOM! Tämä on yksittäinen balettikerhoaamu - jos haluat valita koko viikon kerhoaamut, selaa tuntivaihtoehtoja kohtaan Balettikerho MA-PE.
Thursday
9:00 AM to 12:00 PM
Uusi Relevé
Soolovariaatio edistyneille 3 x 90 min
Soolovariaatiotunnit edistyneille oppilaille (Minit, Primat, edistyneet aikuiset, B5-6):
torstai 6.6. klo 18.15-19.45
torstai 13.6. klo 18.15-19.45
tiistai 18.6. klo 19.00-20.30 (HUOM! Päivä ja aika!)
Yhteensä 3 x 90 min, hinta 45 €.
Tunnin alussa lyhyt tankolämmittely, jonka jälkeen opetellaan askeleita ja askelsarjoja koreografiaa varten. Huomiota kiinnitetään myös roolityöhön ja musikaalisuuteen.
Edistyneimmät voivat tehdä tunnin myös varpailla, sillä tankolämmittely tukee myös varvastekniikkaa.
Opettajana Hanna Renvall.
Thursday
6:15 PM to 7:45 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Yksittäinen balettikerhoaamu: PE 7.6.2024 klo 9-12
Balettikerho 4-7-vuotiaille perjantaina 7.6.2024.
Ohjattua toimintaa klo 9-12: Balettitunti 45 min, askartelua, ulkoilua ja muuta mukavaa yhdessä tekemistä!
Lapsen voi tuoda kerhoon klo 8.00-9.00, mutta varsinainen kerho-ohjelma alkaa klo 9.00.
Omat eväät mukaan!
Hinta 30 € sisältää yhden aamupäivän ohjattua toimintaa (yhteensä 3 tuntia + tarvittaessa aamun aikainen saapumistunti) ja askartelumateriaalit.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
HUOM! Tämä on yksittäinen balettikerhoaamu - jos haluat valita koko viikon kerhoaamut, selaa tuntivaihtoehtoja kohtaan Balettikerho MA-PE.
Friday
9:00 AM to 12:00 PM
Uusi Relevé
PBT (Progressing Ballet Technique) MA 10.6. klo 17.30-18.30
PBT-tunti maanantaina 10.6. klo 17.30-18.30, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Avoin taso (perustietämys balettitekniikasta suotavaa), alkaen 13-vuotiaista nuorista aikuisiin.

Tunnilla käytetään välineitä (jumppapalloja, kuminauhoja), joita on mahdollista lainata Relevéstä - opettaja ohjeistaa välineistä ennen kesäkauden alkua.
Progressing Ballet Technique (PBT) auttaa tanssijoita vartalon linjauksessa, oikeiden lihasryhmien aktivoinnissa, venyvyyden ja voiman kehittämisessä ja aukikierron vahvistamisessa. Metodi on australialaisen ballerinan ja balettipedagogin Marie Walton-Mahonin kehittämä ja se on levinnyt laajalti balettipiireissä ympäri maailman. Hanna-Mari Hirvikallio on yksi ensimmäisistä 12 suomalaisesta opetuslisenssin suorittaneesta opettajasta!

PBT-tunnin kesto 60 minuuttia, hinta 12,50 €.
Monday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Balettitunti avoin taso TI 11.6. klo 18.15-19.15
Yksittäinen balettitunti tiistaina 11.6. klo 18.15-19.15, hinta 15 €.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.

Avoimen tason balettitunti nuorisolle ja aikuisille, jossa edellytetään baletin alkeiden ja perusteiden hallintaa. Rohkeasti mukaan!
Tuesday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Yksittäinen balettikerhoilta KE 12.6. klo 17.00-18.15
Tutustu balettiin tanssien ja askarrellen!
Balettikerho 4-7-vuotiaille keskiviikkona 12.6. klo 17.00-18.15.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Wednesday
5:00 PM to 6:15 PM
Uusi Relevé
Varvastekniikka avoin taso KE 12.6. klo18.30-19.30
Varvastekniikkatunti 60 min keskiviikkona 12.6. klo 18.30-19.30, hinta 12,50 €.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.

Tunti varvastekniikan perusteet hallitseville nuorille ja aikuisille. Tunnin (tai osan tunnista) voi tehdä myös pehmeillä tossuilla.
Wednesday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
PBT (Progressing Ballet Technique) MA 17.6. klo 17.30-18.30
PBT-tunti maanantaina 17.6. klo 17.30-18.30, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Avoin taso (perustietämys balettitekniikasta suotavaa), alkaen 13-vuotiaista nuorista aikuisiin.

Tunnilla käytetään välineitä (jumppapalloja, kuminauhoja), joita on mahdollista lainata Relevéstä - opettaja ohjeistaa välineistä ennen kesäkauden alkua.
Progressing Ballet Technique (PBT) auttaa tanssijoita vartalon linjauksessa, oikeiden lihasryhmien aktivoinnissa, venyvyyden ja voiman kehittämisessä ja aukikierron vahvistamisessa. Metodi on australialaisen ballerinan ja balettipedagogin Marie Walton-Mahonin kehittämä ja se on levinnyt laajalti balettipiireissä ympäri maailman. Hanna-Mari Hirvikallio on yksi ensimmäisistä 12 suomalaisesta opetuslisenssin suorittaneesta opettajasta!

PBT-tunnin kesto 60 minuuttia, hinta 12,50 €.
Monday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Balettitunti avoin taso TI 18.6. klo 18.15-19.15
Yksittäinen balettitunti tiistaina 18.6. klo 18.15-19.15, hinta 15 €.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.

Avoimen tason balettitunti nuorisolle ja aikuisille, jossa edellytetään baletin alkeiden ja perusteiden hallintaa. Rohkeasti mukaan!
Tuesday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Yksittäinen balettikerhoilta KE 19.6. klo 17.00-18.15
Tutustu balettiin tanssien ja askarrellen!
Balettikerho 4-7-vuotiaille keskiviikkona 19.6. klo 17.00-18.15.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Wednesday
5:00 PM to 6:15 PM
Uusi Relevé
Varvastekniikka avoin taso KE 19.6. klo18.15-19.15
Varvastekniikkatunti 60 min keskiviikkona 19.6. klo 18.15-19.15, hinta 12,50 €. (HUOM! Aika!)
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.

Tunti varvastekniikan perusteet hallitseville nuorille ja aikuisille. Tunnin (tai osan tunnista) voi tehdä myös pehmeillä tossuilla.
Wednesday
6:15 PM to 7:15 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Back to Barre koululaisille MA 29.7. klo 17.30-18.30
Takaisin tangolle, ja vähän keskilattiallekin! Loman jälkeisellä balettitunnilla otamme rauhallisesti ja herättelemme kehoa ja aivoja balettiasetuksille!
Tunti noin 9-13-vuotiaille, joiden tanssivarvasta jo kutittaa ja jotka haluavat olla valmiina syyslukukauden alkuun!
1 x 60 min maanantaina 29.7. klo 17.30-18.30, hinta 12,50 €.
Opettajana Hanna Renvall.
Monday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Back to Barre nuorisolle ja aikuisille MA 29.7. klo 18.30-19.30
Takaisin tangolle, ja vähän keskilattiallekin! Loman jälkeisellä balettitunnilla herättelemme kehoa ja aivoja balettiasetuksille!
Tunti nuorisolle ja aikuisille, jotka haluavat olla valmiina elokuun esiintymisiin ja syyslukukauden alkuun!
1 x 60 min maanantaina 29.7. klo 18.30-19.30, hinta 12,50 €.
Opettajana Hanna Renvall.
Monday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Dynaaminen lämmittely ja venyttely TI 30.7. klo 18.00-18.45
Dynaaminen lämmittely ja venyttely aktivoi kehoa ja parantaa liikkuvuutta!
Avoimen tason tunti nuorisolle ja aikuisille, jossa ei käytetä välineitä. Tuntia suositellaan lämmittelytunniksi tätä seuraavalle repertuaaritunnille.
1 x 45 min tiistaina 30.7. klo 18.00-18.45, hinta 10 €.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio
Tuesday
6:00 PM to 6:45 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Repertuaari TI ja TO klo 18.45-20.00
Repertuaaritunnit ovat kokonaisuus, jossa valmistetaan ja harjoitellaan ohjelmistoa elokuun esiintymisiin (Joen Yö 16.8. ja Maakuntapäivä 31.8.). Kokonaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti edustusryhmien oppilaille, mutta myös halukkaat nuoret (B5-6 ja edistyneet) ja aikuiset (BAIK4 ja BAIK5) voivat osallistua kurssille.
4 x 75 min tiistaina ja torstaina 30.7.-8.8. klo 18.45-20.00, hinta 55 €.
HUOM! Tunti ei sisällä lämmittelyä, joten suosittelemme Dynaamisen lämmittelyn ja venyttelyn tuntia ennen tätä!
Tuesday Thursday
6:45 PM to 8:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Back to Barre koululaisille KE 31.7. klo 17.30-18.30
Takaisin tangolle, ja vähän keskilattiallekin! Loman jälkeisellä balettitunnilla otamme rauhallisesti ja herättelemme kehoa ja aivoja balettiasetuksille!
Tunti noin 9-13-vuotiaille, joiden tanssivarvasta jo kutittaa ja jotka haluavat olla valmiina syyslukukauden alkuun!
1 x 60 min keskiviikkona 31.7. klo 17.30-18.30, hinta 12,50 €.
Opettajana Hanna Renvall.
Wednesday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Back to Barre nuorisolle ja aikuisille KE 31.7. klo 18.30-19.30
Takaisin tangolle, ja vähän keskilattiallekin! Loman jälkeisellä balettitunnilla herättelemme kehoa ja aivoja balettiasetuksille!
Tunti nuorisolle ja aikuisille, jotka haluavat olla valmiina elokuun esiintymisiin ja syyslukukauden alkuun!
1 x 60 min keskiviikkona 31.7. klo 18.30-19.30, hinta 12,50 €.
Opettajana Hanna Renvall.
Wednesday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Dynaaminen lämmittely ja venyttely TO 1.8. klo 18.00-18.45
Dynaaminen lämmittely ja venyttely aktivoi kehoa ja parantaa liikkuvuutta!
Avoimen tason tunti nuorisolle ja aikuisille, jossa ei käytetä välineitä. Tuntia suositellaan lämmittelytunniksi tätä seuraavalle repertuaaritunnille.
1 x 45 min torstaina 1.8. klo 18.00-18.45, hinta 10 €.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Thursday
6:00 PM to 6:45 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Back to Barre koululaisille MA 5.8. klo 17.30-18.30
Takaisin tangolle, ja vähän keskilattiallekin! Loman jälkeisellä balettitunnilla otamme rauhallisesti ja herättelemme kehoa ja aivoja balettiasetuksille!
Tunti noin 9-13-vuotiaille, joiden tanssivarvasta jo kutittaa ja jotka haluavat olla valmiina syyslukukauden alkuun!
1 x 60 min maanantaina 5.8. klo 17.30-18.30, hinta 12,50 €.
Opettajana Hanna Renvall.
Monday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Back to Barre nuorisolle ja aikuisille MA 5.8. klo 18.30-19.30
Takaisin tangolle, ja vähän keskilattiallekin! Loman jälkeisellä balettitunnilla herättelemme kehoa ja aivoja balettiasetuksille!
Tunti nuorisolle ja aikuisille, jotka haluavat olla valmiina elokuun esiintymisiin ja syyslukukauden alkuun!
1 x 60 min maanantaina 5.8. klo 18.30-19.30, hinta 12,50 €.
Opettajana Hanna Renvall.
Monday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Dynaaminen lämmittely ja venyttely TI 6.8. klo 18.00-18.45
Dynaaminen lämmittely ja venyttely aktivoi kehoa ja parantaa liikkuvuutta!
Avoimen tason tunti nuorisolle ja aikuisille, jossa ei käytetä välineitä. Tuntia suositellaan lämmittelytunniksi tätä seuraavalle repertuaaritunnille.
1 x 45 min tiistaina 6.8. klo 18.00-18.45, hinta 10 €.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio
Tuesday
6:00 PM to 6:45 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Back to Barre koululaisille KE 7.8. klo 17.30-18.30
Takaisin tangolle, ja vähän keskilattiallekin! Loman jälkeisellä balettitunnilla otamme rauhallisesti ja herättelemme kehoa ja aivoja balettiasetuksille!
Tunti noin 9-13-vuotiaille, joiden tanssivarvasta jo kutittaa ja jotka haluavat olla valmiina syyslukukauden alkuun!
1 x 60 min keskiviikkona 7.8. klo 17.30-18.30, hinta 12,50 €.
Opettajana Hanna Renvall.
Wednesday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Back to Barre nuorisolle ja aikuisille KE 7.8. klo 18.30-19.30
Takaisin tangolle, ja vähän keskilattiallekin! Loman jälkeisellä balettitunnilla herättelemme kehoa ja aivoja balettiasetuksille!
Tunti nuorisolle ja aikuisille, jotka haluavat olla valmiina elokuun esiintymisiin ja syyslukukauden alkuun!
1 x 60 min keskiviikkona 7.8. klo 18.30-19.30, hinta 12,50 €.
Opettajana Hanna Renvall.
Wednesday
6:30 PM to 7:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Dynaaminen lämmittely ja venyttely TO 8.8. klo 18.00-18.45
Dynaaminen lämmittely ja venyttely aktivoi kehoa ja parantaa liikkuvuutta!
Avoimen tason tunti nuorisolle ja aikuisille, jossa ei käytetä välineitä. Tuntia suositellaan lämmittelytunniksi tätä seuraavalle repertuaaritunnille.
1 x 45 min torstaina 8.8. klo 18.00-18.45, hinta 10 €.
Opettajana Hanna-Mari Hirvikallio
Thursday
6:00 PM to 6:45 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Mikrot MA 12.8. ja KE 14.8. klo 17.30-18.30
Edustusryhmä Mikrojen omat harjoitukset Joen Yötä ja Maakuntapäivää varten.
2 x 60 minuuttia: Maanantaina 12.8. klo 17.30-18.30 ja keskiviikkona 14.8. klo 17.30-18.30.
Nimellinen hinta 5 €.
Monday Wednesday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Minit ja Primat MA 12.8. ja KE 14.8. klo 18.30-19.45
Edustusryhmä Minien ja Primojen omat harjoitukset Joen Yötä ja Maakuntapäivää varten.
2 x 75 minuuttia: Maanantaina 12.8. klo 18.30-19.45 ja keskiviikkona 14.8. klo 18.30-19.45.
Nimellinen hinta 5 €.
Monday Wednesday
6:30 PM to 7:45 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Joen Yön Repertuaari 2 x 90 min
Repertuaari Joen Yössä 16.8. esiintyville tanssijoille. Oppilas on myös osallistunut elokuun aiemmille repertuaaritunneille, jotta koreografiat on jo tuttuja.
Kaksi harjoituskertaa: tiistaina 13.8. ja torstaina 15.8. klo 18.00-19.30. Tunnin alussa on lyhyt lämmittely.
2 x 90 min, hinta 20 €.
Tuesday Thursday
6:00 PM to 7:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé