Kevätlukukausi 2024

Name
Days
Location
Baletti 1-2 (MA klo 17.30-18.30)
Balettitunti noin 9-12-vuotiaille, toimii yksittäisenä viikkotuntina tai toisena viikkotuntina Baletti 1 ja 2 -tasoille. Oppilaalla tulee olla baletin perusteet hyvin hallussa!
Tunnin kesto 60 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Monday
5:30 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Aikuisbaletti 5 (MA klo 18.30-20.00)
Aikuisbalettitunti useamman kerran viikossa treenaaville, joilla on vahva balettitekniikka, hyvä balettisanaston tuntemus ja ymmärrys lajista. Teemme töitä innolla, sisulla ja huumorilla ja olemme lempeitä itsellemme ja muille!
Tunnin kesto 90 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Monday
6:30 PM to 8:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Baletti 2-3 (TI klo 17.15-18.30)
Balettitunti noin 11-14-vuotiaille, joilla on baletin perustekniikka ja -taidot hyvin hallussa. Perusviikkotunti tasoilla 2 ja 3 treenaaville, ja rinnakkaistunniksi suositellaan joko Baletti 1-2 tai Baletti 4 -tunteja.
Tunnin kesto 75 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Tuesday
5:15 PM to 6:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Esibaletti 6-vuotiaat (TI klo 17.15-18.00)
Esibalettitunti 6-vuotiaille eskarilaisille. Aiempi kokemus tanssista ei ole välttämätöntä, mutta takana voi olla satu- tai esibalettiopintoja.
Tunnilla opitaan baletin perustaitoja ikäkaudelle sopivalla tavalla, ruokitaan luovuutta, musikaalisuutta ja ilmaisukykyä, ja toimitaan ryhmässä ja opetellaan tilan hallintaa.
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Tuesday
5:15 PM to 6:00 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Alkeisbaletti 2 (TI klo 18.00-18.45)
Alkeisbaletti 2 on tarkoitettu noin 8-11-vuotiaille koululaisille.
Ryhmä on jatkoa alkeet 1 -tasolle, mutta vanhempien koululaisten on mahdollista tulla ryhmään ilman aiempia alkeisopintoja.
Tunnilla opetellaan ja vahvistetaan baletin alkeita ja kehitetään muita tanssin perustaitoja (mm. rytmi, tilankäyttö, esttäminen, improvisointi)
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Tuesday
6:00 PM to 6:45 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Baletti 5-6 (TI klo 18.30-20.00)
Balettitunti useamman kerran viikossa treenaaville ja vahvan balettitekniikan omaaville nuorille ja nuorille aikuisille. Oppilaalla tulee olla useamman vuoden intensiivinen balettitreenaus takana ja kykyä oma-aloitteeseen työskentelyyn. Tunnilla edetään reippaasti, mutta hyvässä hengessä!
Tunnin kesto 90 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Tuesday
6:30 PM to 8:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Aikuisbaletti 1 (TI klo 18.45-19.45)
Aikuisbaletti 1 on alkeistunti kaikille aikuisille ja nuorisollekin. Täällä opitaan ryhti ja ojennukset, perehdytään lonkkien ja jalkojen aukikiertoon, vahvistetaan lihaksia ja vartalon kannatusta, löydetään tanssin ilo ja nautitaan uusien asioiden oppimisesta! Et tarvitse pohjakuntoa tai -taitoja, sillä kaikki tarvittava löytyy täältä! Voit osallistua turvallisin mielin, sillä sinusta pidetään hyvää huolta!
Tunnin pituus 60 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Tuesday
6:45 PM to 7:45 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Aikuisbaletti 2 (TI klo 19.45-20.45)
Aikuisbaletti 2 on jatkoa edellisvuoden alkeistason tunnille. Nyt oppilailla on jo auttava ymmärrys baletin tekniikasta, ja liikemateriaalia voidaan laajentaa samalla kun hiotaan jo opittuja taitoja. Napakka alkeisjatko-perustason balettitunti aikuisille ja nuorisollekin.
Tunnin kesto 60 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Tuesday
7:45 PM to 8:45 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Edustusryhmä Mikrot (KE klo 17.00-18.00)
Edustusryhmä Mikrot on esiintyvä ryhmä, johon otetaan oppilaita opettajan kutsusta. Ryhmä on tarkoitettu noin 9-12-vuotiaille baletista innostuneille koululaisille, jotka ovat valmiita sitoutumaan harjoitteluun ja esiintymistoimintaan.
Ryhmä kokoontuu 10 x keskiviikkoisin ja lisäksi on mahdollisesti vierailevan opettajan tunnit max kahtena viikonloppuna (pe ja la), päivämäärät vahvistetaan kauden alussa.
Ryhmän vastuuopettajana toimii Hanna Renvall.
Wednesday
5:00 PM to 6:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Alkeisbaletti 1 (KE klo 17.15-18.00)
Alkeisbalettitunti noin 7-8-vuotiaille koululaisille. Tunnilla opetellaan balettitekniikan alkeita ja tehdään pieniä luovia harjoitteita. Oppilas ei tarvitse aiempaa tanssikokemusta, mutta edeltävistä satu- ja esibalettitunneista on tietysti hyötyä.
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Wednesday
5:15 PM to 6:00 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Baletti 1 (KE klo 18.00-19.00)
Perustason balettitunti noin 9-12-vuotiaille koululaisille, joilla on baletin alkeisopinnot suoritettuna. Tunneilla vahvistetaan baletin perustekniikkaa, laajennetaan liikesanastoa ja harjoitetaan tanssillisuutta ja musikaalisuutta.
Tunnin pituus 60 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Wednesday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Edustusryhmät Minit ja Primat (KE klo 18.00-19.00)
Minien ja Primojen yhteinen treenitunti, jossa harjoitellaan niin esityksiä kuin tanssitekniikkaa. Ryhmään otetaan uusia oppilaita vain opettajan kutsusta. Ryhmä on tarkoitettu esiintymiseen ja harjoitteluun sitoutuneille lahjakkaille ja innokkaille nuorille tanssijoille (noin 12-20-vuotiaille).
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin sekä yhdessä että vuorotellen, kuitenkin niin, että treenikertoja tulee kaikille vähintään 10 x kauden aikana. Lisäksi ryhmällä on vierailevan opettajan treenit kahtena viikonloppuna (tunnit pe ja la). Tarkemmat päivämäärät ilmoitetaan kauden alussa.
Ryhmän vastuuopettajana toimii Hanna Renvall.
Wednesday
6:00 PM to 7:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Aikuisbaletti 4 (KE klo 19.00-20.30)
Aikuisbalettitunti jatkotason oppilaille, jotka treenaavat mieluiten jo vähintään kahdesti viikossa. Rinnakkaistunniksi sopii esim. Aikuisbaletti 5, PBT tai Varvastekniikan perustason tunti.
Tunnin pituus 90 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Wednesday
7:00 PM to 8:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Nuorison varvastekniikka perustaso (KE klo 19.00-19.30)
Varvastekniikkatunti koululaisille ja nuorisolle, joilla on jo varvastekniikan alkeet hallussa ja tossut hankittuna. Tunnille voi osallistua myös pehmeillä tossuilla perehtyäkseen varvastekniikan aloittamiseen ja vahvistaakeen nilkkoja. Kovakärkisten tossujen hankkimiseen tarvitaan aina opettajan suostumus.
Tunnin kesto 30 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Wednesday
7:00 PM to 7:30 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Satubaletti 4-5-vuotiaille (TO klo 17.15-18.00)
Satubalettitunti 4-5-vuotiaille, aiempi kokemus tanssitunneista ei ole välttämätöntä.
Tunnilla opetellaan tanssitekniikkaa ikäkaudelle sopivassa muodossa ja luovia harjoitteita hyödyntäen, nauttien liikkeestä ja musiikista.
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Thursday
5:15 PM to 6:00 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Baletti 4 (TO klo 17.30-19.00)
Koululaisten ja nuorison (noin 12-16-v.) balettitunti niille, joilla on vahva baletin perustekniikka ja treenejä vähintään kahdesti viikossa. Tunneilla edellytetään vastuunottoa omasta oppimisprosessista, annetun tiedon suodattamista ja sitkeyttä ja sinnikkyyttä harjoitteluun. Rinnakkaistunneiksi käy esim. Baletti 2-3 (nuoremmat oppilaat ja ne, jotka tarvitsevat perustekniikan ja liikesanaston vahvistusta) tai Baletti 5-6 (esim. vanhemmat Minit), PBT ja Varvastekniikan perustason tunti.
Tunnin kesto 90 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Thursday
5:30 PM to 7:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Aikuisten varvastekniikka perustaso (TO klo 19.00-20.00)
Varvastekniikkatunti aikuisille, joille varvastekniikan alkeet on jo tuttua ja joilla on jo kovakärkiset tossut. Tunnille voi osallistua myös pehmeillä tossuilla varvastekniikkaan perehtyäkseen ja nilkkoja vahvistaakseen. Kovakärkiset tossut hankitaan vain opettajan suostumuksella!
Tunnin kesto 60 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Thursday
7:00 PM to 8:00 PM
Studio 2 (Kolibri-sali)
Uusi Relevé
Baletti edistyneet (TO klo 19.00-20.30)
Edistyneiden balettitunti useamman kerran viikossa treenaaville nuorille ja aikuisille (alkaen 16-v.). Oppilailla tulee olla vahva osaaminen baletin tekniikasta ja sanastosta sekä kyky itsenäiseen oppimiseen ja tiedon suodattamiseen.
Tunnin kesto 90 minuuttia, opettajana Hanna Renvall.
Thursday
7:00 PM to 8:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Varvastekniikka ja repetuaari jatkotaso (PE klo 17.00-18.15)
Varvastekniikkaa ja esiintymistä painottava tunti, jossa opetellaan vaativampia soolo- ja ryhmätansseja.
Lämmittely tangossa varpailla, jonka jälkeen harjoituksia keskilattialla ja liikkuvia sarjoja salin poikki.
Oppilaalla tulee olla useampi viikkotunti ja vahva osaaminen varvastekniikassa.
Tunnin pituus 75 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Friday
5:00 PM to 6:15 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Aikuisbaletti 2-3 (PE klo 18.15-19.30)
Perustason aikuisbalettitunti niille, jotka hallitsevat baletin perustekniikan ja ovat valmiit vahvistamaan osaamistaan ja laajentamaan liikemateriaaliaan!
Tunnin kesto 75 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Friday
6:15 PM to 7:30 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Satubaletti 3-4-vuotiaille (LA klo 10.00-10.30)
Satubalettitunti 3-4-vuotiaille lapsille. Aiempaa tanssi- tai harrastustaustaa ei tarvita, sillä tanssitekniikan lisäksi tunnilla opetellaan myös ryhmässä toimimista, tilan hahmottamista ja muiden huomioimista. Oiva valinta ensimmäiseksi harrastusryhmäksi, mutta myös konkareille riittää haastetta!
Tunnin kesto 30 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Saturday
10:00 AM to 10:30 AM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Satubaletti 4-5-vuotiaille (LA klo 10.30-11.15)
Satubalettitunti 4-5-vuotiaille, aiempi kokemus tanssitunneista ei ole välttämätöntä.
Tunnilla opetellaan tanssitekniikkaa ikäkaudelle sopivassa muodossa ja luovia harjoitteita hyödyntäen, nauttien liikkeestä ja musiikista.
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Saturday
10:30 AM to 11:15 AM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Esibaletti 6-vuotiaat (LA klo 11.15-12.00)
Esibalettitunti 6-vuotiaille eskarilaisille. Aiempi kokemus tanssista ei ole välttämätöntä, mutta takana voi olla satu- tai esibalettiopintoja.
Tunnilla opitaan baletin perustaitoja ikäkaudelle sopivalla tavalla, ruokitaan luovuutta, musikaalisuutta ja ilmaisukykyä, ja toimitaan ryhmässä ja opetellaan tilan hallintaa.
Tunnin kesto 45 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Saturday
11:15 AM to 12:00 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé
Alkeisbaletti 2 - Baletti 1 (LA klo 12.15-13.15)
Yhdistetty Alkeisbaletti 2 - Baletti 1 -tunti noin 8-11-vuotiaille koululaisille. Tunnilla vahvistetaan balettitekniikkaa ja panostetaan liikkuviin keskilattiaharjoitteisiin. Tunti sopii omaksi itsenäiseksi balettitunniksi niille, joilla alkeet on jo hyvin hallussa sekä rinnakkaistunniksi Alkeisbaletti 2 / Baletti 1 / Baletti 1-2 -tuntien oppilaille.
Tunnin kesto 60 minuuttia, opettajana Hanna-Mari Hirvikallio.
Saturday
12:15 PM to 1:15 PM
Studio 1 (Flamingo-sali)
Uusi Relevé